Brukervilkår for Foodlist

§ 1 Juridisk eierskap

1.1 Driften av nettsiden www.foodlist.no og appen Foodlist ivaretas av Foodlist AS, organisasjonsnummer 916934122, Eventyrveien 3, 1391 VOLLEN, heretter kalt ”Foodlist”. § 2 Registrering av bruker

2.1 Ved registrering for å få tilgang til Foodlist appen bekrefter bruker at bruker er registrert med sin virkelige identitet og har gyldig e-post adresse.


§ 3 Sletting av brukerkonto

3.1 Foodlist forbeholder seg retten til å slette brukerkonto uten varsel, dersom denne er opprettet under falsk identitet, en annens identitet eller brukeren bryter reglene for bruk av tjenesten slik de er beskrevet i § 4.


§ 4 Regler for bruk av tjenesten.

 4.1 Bruker er selv ansvarlig for at innholdet bruker legger ut på Foodlist appen (bilder, tekster) er passende, lovlig og relevant for tjenestens formål. Foodlist forbeholder seg retten til å fjerne innhold som er i strid med dette.

 4.2 Bruker aksepterer at innhold gjøres tilgjengelig for andre brukere av tjenesten.
4.3. Brukere som legger ut innhold i appen aksepterer at Foodlist kan benytte brukerinnhold (tekster, bilder) i den offentlige markedsføringen av Foodlist med mindre bruker kontakter Foodlist og gir beskjed om at bruker ikke aksepterer dette.

 4.4 Bruker aksepterer at Foodlist appen får tilgang til stedtjenester, kamera og bildegalleri på enhet som benyttes for å få tilgang til tjenesten. Siden Foodlist er basert på GPS lokasjon er det en forutsetning at tilgang til stedtjenester gis for at Foodlist appen skal virke. Data om brukerens lokasjon blir ikke lagret på Foodlist servere. Appen sender ikke informasjon om brukerens lokasjon når den er inaktiv. Lokasjonsdata benyttes kun til å få opp liste over produkter som befinner seg i brukerens nærområde.

4.5 Foodlists behandling av personopplysninger faller inn under personopplysningsloven. Foodlist lagrer brukerens e-postadresse og det brukernavn som er oppgitt. Foodlist er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Brukerdata blir oppbevart forskriftsmessig på Foodlists server frem til bruker sletter sin brukerkonto hos Foodlist. Bruker har rett på innsyn i egne personopplysninger og at feilaktige og ufullstendige opplysninger og opplysninger som det ikke er tilgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplerte.

4.6 Det er ikke tillatt for å benytte Foodlist som salgskanal for bearbeidet hjemmelaget mat eller cateringvirksomhet.


§ 5 Rettigheter til Foodlist

5.1 Foodlist og dets tjenester, innhold (unntatt ditt brukerinnhold), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til Foodlist.


§ 6 Ansvarsbegrensning

6.1 Tjenestene og informasjonen som gjøres tilgjengelig i Foodlist appen tilbys ”som de er” uten garantier.
6.2 Forretningene som selger mat som det opplyses om på Foodlist har ingen avtale eller befatning med Foodlist, med mindre dette er klart opplyst om på Foodlist nettside og/eller i appen. Salget av mat foregår i henhold til forretningens kjøpsbetingelser og Foodlist er ikke en part i transaksjonen mellom kjøper og selger.
6.3 Det er tillatt for privatpersoner å legge ut informasjon om mat som befinner seg i uåpnet pakning, som er lagret under forskriftsmessige forhold og som bruker ønsker å gi bort til andre. Foodlist er ikke en part av avtale som inngås i dette øyemed. Foodlist videreformidler kun informasjon slik at brukere kan gjøre avtaler seg imellom. 

6.4 Foodlist tar ikke, under noen omstendigheter, ansvar for matforgiftning eller annen sykdom som kan oppstå på grunn av inntak av mat anskaffet som et resultat av informasjon som er gjort tilgjengelig på Foodlist.

6.5 Foodlist tar heller ikke ansvar for tap av fortjeneste eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten.

6.6 Foodlist er ikke ansvarlig for manglende tilgjengelighet av produkter som det opplyses om på Foodlist. Produkter kan være utsolgt eller ikke tilgjengelig når bruker kommer til butikken. § 7 Endringer av brukervilkår

7.1 Foodlist kan til enhver tid endre eller erstatte disse brukervilkårene.

7.2 Varsel om endring av brukervilkår vil bli gitt direkte til brukerne gjennom melding i Foodlist appen.


§ 8 Øvrige bestemmelser

8.1 Brukervilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. 

Desember 2016